TIETOSUOJASELOSTE | HAUTAUSPALVELU HYMNUS.FI

 

 1. Rekisterinpitäjä

Hymnus Palvelut Oy

Seilimäki 20 G 20

0180 Espoo

+3589446129

posti@hautauspalveluhymnus.fi

www.hymnus.fi

 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Juha Lappalainen

+358505452165

posti@hautauspalveluhymnus.fi

 

 1. Rekisteröidyt

ASIAKKAAT

 

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja rekisterin käyttötarkoitus

Peruste: SUOSTUMUS

Käyttötarkoitus: ASIAKASSUHTEEN YLLÄPITO

 

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

NIMI

SÄHKÖPOSTI

OSOITE

PUHELINNUMERO

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen posti@hautauspalveluhymnus.fi

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

Suoramarkkinointikielto

Emme käytä suoramarkkinointia.

 

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja/tai asiakkaalta itseltään dokumentoidun ja asiakkaalla tarkistetun lomakkeen kautta.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme spääsääntöisesi seuraavia palvelutarjoajia:  seurakunnat, sairaalat, hoivakodit, CR-Tukku Oy, SHT-Tukku Oy, Helsingin Hautauskuljetus Oy

 

 1. Käsittelyn kesto Henkilötietoja käsitellään 5 vuotta

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Varmistamme tämän tapauskohtaisesti myös kumppaniemme osalta.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 1. Evästeet

 

Emme käytä evästeitä. Emme koskaan seuraa sinua verkossa tai käytä tietojasi markkinointitarkoituksiin.

 

Yksityisyyttäsi kunnioittaen.

Hymnus Palvelut Oy